Alfabetyczna lista usług

NADANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANYM NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W ZAMIAN ZA EMERYTURĘ GOSPODARSTWEM ROLNYM

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Naniesienie adnotacji hak/gaz/vat w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty: wniosek hak, gaz, VAT, pełnomocnictwp/upowaznienieWymagane załączniki:
1.  dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (oryginał);
2.  karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał);
3.  w przypadku adnotacji gaz rachunek lub fak...