Alfabetyczna lista usług

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy-starego/papierowego na nowe

Wymagane dokumenty: Należy wypełnić wniosek - punkt: A,B,C (lit.d),F,G.Wymagane załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi...

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12