Alfabetyczna lista usług

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo / upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. wyciąg ze ...

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego za granicą

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazduWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli pojazd był zarejestrowany (oryginał);
3. zaświadczenie o p...

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Przekazanie dokumentów do WORD-u

Wymagane dokumenty: WniosekWymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty: Brak

Przeniesienie pozwolenia na budowę

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Przerejestrowanie pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. dowód rejest...

PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I USTALAJĄCEJ ZASOBY ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

wyników