Alfabetyczna lista usług

Skierowanie/zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikację

Wymagane dokumenty: Wniosek o skierowanie na egzaminWymagane załaczniki: brakDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty:
za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa - 17 zł

Opłaty uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starost...

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Wymagane wnioski: umowa (akt notarialny) o ustalenie wieczystego użytkowania – ksero aktu i wypis z księgi wieczystej,Wymagane załączniki: zgoda organu założycielskiegoDokumenty do wglądu:
dowód osobisty – osoba fizyczna
wypis z KRS – osoba prawna

Opła...

Sprzedaż pojazdu

Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki: umowa kupna sprzedażyDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty: brak