Alfabetyczna lista usług

S

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Wymagane wnioski: umowa (akt notarialny) o ustalenie wieczystego użytkowania – ksero aktu i wypis z księgi wieczystej,Wymagane załączniki: zgoda organu założycielskiegoDokumenty do wglądu:
dowód osobisty – osoba fizyczna
wypis z KRS – osoba prawna

Opła...

Sprzedaż pojazdu

Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki: umowa kupna sprzedażyDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty: brak

U

UDOSTĘPNIENIE AKT ORAZ WYDANIE UWIERZYTELNIONYCH KOPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej. Informacja geologiczna, jest do wykorzystania, w siedzibie starostwa. Dokumenty udostępnione są tylko do wglądu, bez możliwości wykonania kserokopii.

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATOSKIE PRZY ZABYTKU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE: GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE, KRAJOWE Z NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ PODZIAŁ ZOSTAŁ WYKONANY NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA I KTÓRE PRZECHODZĄ Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ W/W

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MILICKIEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZGADNIANIE UROCZYSTOŚCI I IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM/ŚWIECKIM NA DROGACH POWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZGODNIENIE KIERUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW LUB UZYSKANIE DECYZJI O ZAKOŃCZENIU REKULTYWACJI GRUNTÓW

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników