Alfabetyczna lista usług

U

UZYSKANIE AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12  

UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

 

UZYSKANIE INFORMACJI O ULGACH I UPRAWNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ I KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników