Najpopularniejsze usługi

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

NADANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANYM NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W ZAMIAN ZA EMERYTURĘ GOSPODARSTWEM ROLNYM

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA PRZYZNANEJ NA PODSTAWIE DECYZJI O PRZEKAZANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W ZAMIAN ZA EMERYTURĘ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE: GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE, KRAJOWE Z NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ PODZIAŁ ZOSTAŁ WYKONANY NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA I KTÓRE PRZECHODZĄ Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ W/W

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZWROT BUDYNKÓW OSOBIE, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA ZA EMERYTURĘ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12  

wyników