Najpopularniejsze usługi

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH, EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB O ZGŁOSZENIU UTWORZENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI

UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

 

Sprzedaż pojazdu

Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki: umowa kupna sprzedażyDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty: brak

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I NADANIE IM UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali

UZYSKANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników