Najpopularniejsze usługi

UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH, EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB O ZGŁOSZENIU UTWORZENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMIN, NIEBĘDĄCYCH GRUNTAMI LEŚNYMI

UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

 

SKIEROWANIE DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

UZYSKANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali

wyników