Nazwa usługi: REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dokumenty do wglądu:
  • dokumenty dotyczące sprzedaży lub przekazania zwierzęcia
  • dokument wydany przez lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli
   
Opłaty: Opłata od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26,00 zł

Wpłaty dokonywane na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr konta: 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Niezwłocznie. Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 938