Nazwa usługi: REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłata od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26,00 zł

  Wpłaty dokonywane na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
  Nr konta: 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
     
  Czas realizacji: Niezwłocznie. Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 195