Nazwa usługi: REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCE SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 652)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłaty:
  BRAK
     
  Czas realizacji: Niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 542