Nazwa usługi: REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCE SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2168)
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 12 listopad 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2003)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb (należy podać m.in. rodzaj materiału i długość łodzi lub innego sprzętu). Wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.
  • Do wglądu:
  • •dowód osobisty.
   
Opłaty: Opłaty:
BRAK
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298