Nazwa usługi: UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMIN, NIEBĘDĄCYCH GRUNTAMI LEŚNYMI
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami.
  • 2.Mapa z lokalizacją drzew i/lub krzewów.
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: 30 dni,
60 dni, w przypadkach skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882