Nazwa usługi: WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZWIERZĄT
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o wykreślenie z rejestru
  • dokumenty do wglądu - Dokumenty dotyczące sprzedaży lub przekazania zwierzęcia
   
Opłaty: brak
   
Czas realizacji: Niezwłocznie. Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1884