Nazwa usługi: WŁĄCZENIE ZAKŁADU DO SPÓŁKI WODNEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.)
- Art. 104
Ustawa
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zarządu spółki lub zainteresowanego zakładu o włączenie do spółki wodnej Załączniki: • wyrys z mapy ewidencji gruntów
   
Opłaty: za wydanie decyzji 10,0 zł należy wpłacić w kasie na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
konto Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 w chwili złożenia wniosku
   
Czas realizacji: bezzwłocznie lub 30dni
   
Tryb odwoławczy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1883