Nazwa usługi: DECYZJA O NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁKI WODNEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145)
Ustawa
Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 1960r., Nr 30, poz. 168)
- Art. 104
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Bez wniosku Wymagane załączniki: Uchwały organów Gminnej Spółki Wodnej Dokumenty do wglądu: Lista obecności z posiedzeń organu podejmującego uchwały
   
Opłaty: za decyzję w/w 10,0 zł należy wpłacić w kasie na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 w chwili wszczęcia postępowania o unieważnieniu uchwał
   
Czas realizacji: W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Skarga do Sądu Administracyjnego
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345