Nazwa usługi: UDOSTĘPNIENIE AKT ORAZ WYDANIE UWIERZYTELNIONYCH KOPII
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: - Uwierzytelnienie kopii dokumentu (za każdą stronę): 5 zł
  - Pełnomocnictwo: 17 zł
  Opłaty uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa, parter.
  nr konta 78 9582 0000 2000 0000 0550 0011

  Opłatę skarbową - na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
  nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
     
  Czas realizacji: Niezwłocznie.
     
  Tryb odwoławczy: Brak.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2298