Nazwa usługi: WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku, sprawy skomplikowane do 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Od powyższej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Milickiego
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2150