Nazwa usługi: ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
- Art. 82
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Załączniki: • w zależności od tego czego dotyczy zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Do wglądu: • dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji o odmowie dokonania zmiany we wpisie do ewidencji wnosi się odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2232