Nazwa usługi: UZYSKANIE STYPENDIUM RADY POWIATU W MILICZU
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 246, poz. 2572, z późn. zm.)
Inne
Uchwała Rady Powiatu Milickiego z dnia 5.10.2009 r. NR XXVIII/194/2009

   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek stypendialny
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Wnioski składane są do dyrektora szkoły w terminie do końca lipca. Dyrektor szkoły opiniuje wnioski i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminie do 30 września danego roku.
   
Tryb odwoławczy: Ze względu na charakter zadania - nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1957