Nazwa usługi: SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010r., Nr 33, poz. 178, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r., Nr 296, poz. 1755)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego wydawane są na podstawie otrzymanego postanowienia Sądu Rejonowego w Miliczu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich.
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Po otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Miliczu o umieszczeniu nieletniego w MOW oraz kompletu dokumentacji nieletniego, pracownik Wydziału Oświaty i Promocji zakłada w elektronicznym Systemie Kierowania ORE - Kartę Wychowanka i eksportuje ją do ORE. Czas oczekiwania na wskazanie miejsca jest uzależniony od ilości wolnych miejsc w ośrodkach. Skierowanie wystawiane jest natychmiast po otrzymaniu (drogą elektroniczną) wskazania ośrodka z ORE.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298