Nazwa usługi: ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej danego stowarzyszenia wraz ze składem zarządu i adresem siedziby jednostki.
  • Załączniki: • statut stowarzyszenia (potwierdzona przez stowarzyszenie kopia).
   
Opłaty: Zwolnione z opłat.
   
Czas realizacji: Niezwłocznie, do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2232