Nazwa usługi: UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ I KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985r., Nr 66, poz. 750, z późn. zm.)
- Art. 7
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2001r., Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej z potwierdzeniem przez Komisję Egzaminacyjną złożenia egzaminu lub z oryginałem zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb
  • Załączniki: • 2 fotografie • dowód uiszczenia opłaty.
   
Opłaty: Za wydanie karty – 10,00 zł w kasie Starostwa lub na konto:
STAROSTWO POWIATOWE W MILICZU
61 9582 0000 2000 0000 0550 0008
tytułem: opłata za wydanie karty wędkarskiej
   
Czas realizacji: Niezwłocznie – w uzasadnionych przypadkach do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298