Nazwa usługi: UZYSKANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z 2004r., Nr 67, poz. 616)
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)
- Art. 130
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Załączniki: • Potwierdzenie dokonania wpłaty • Kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej • Aktualne 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.
   
Opłaty: Za wydanie karty – 25 zł.
Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa: nr konta 78 9582 0000 2000 0000 0550 0011
   
Czas realizacji: W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z aktualnym zdjęciem i potwierdzeniem wpłaty.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298