Nazwa usługi: ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA PRZYZNANEJ NA PODSTAWIE DECYZJI O PRZEKAZANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W ZAMIAN ZA EMERYTURĘ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r., Nr 7, poz. 25)
- Art. 118, ust. 2, pkt. a
- Art. 118, ust. 4
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Podanie o zwrot działki dożywotniego użytkowania złożone przez zstępnego uprawnionego Załączniki: • Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę, • Akt zgonu (w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków) Dokumenty do wglądu: Dowód tożsamości
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: - w ciągu miesiąca od daty złożenia podania i załączników, gdy działka jest wydzielona geodezyjnie,
- w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podania w przypadku konieczności wydzielenia geodezyjnego działki,
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345