Nazwa usługi: ZWROT BUDYNKÓW OSOBIE, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA ZA EMERYTURĘ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r., Nr 7, poz. 25)
- Art. 118, ust. 2a
- Art. 118, ust. 4
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Podanie o zwrot budynków złożone przez uprawnionego bądź w przypadku śmierci uprawnionych przez zstępnego Załączniki: • Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę, • Akt zgonu uprawnionych, • Akt urodzenia wnioskodawcy (zstępnych), Dokumenty do wglądu: • Dowód tożsamości
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: - w ciągu miesiąca od daty złożenia podania i załączników, gdy działka jest wydzielona geodezyjnie,
- w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podania w przypadku konieczności wydzielenia geodezyjnego działki,
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345