Nazwa usługi: USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE: GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE, KRAJOWE Z NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ PODZIAŁ ZOSTAŁ WYKONANY NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA I KTÓRE PRZECHODZĄ Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ W/W
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek Załączniki: • Prawomocna decyzja o podziale nieruchomości wraz z załącznikami, • Dokument potwierdzający prawo własności przed podziałem, Dokumenty do wglądu Dowód tożsamości
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: - w ciągu miesiąca od daty złożenia podania i załączników,
- w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podania w przypadku konieczności powołania rzeczoznawcy majątkowego
   
Tryb odwoławczy: Wojewoda Dolnośląski za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345