Nazwa usługi: NADANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANYM NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W ZAMIAN ZA EMERYTURĘ GOSPODARSTWEM ROLNYM
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24.02.1989 o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. (Dz. U. z 1989r., Nr 10, poz. 53)
- Art. 6
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek: Podanie o nadanie na własność działki siedliskowej, Załączniki • Dokument potwierdzający własność zabudowań stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, • Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, • W przypadku zstępnych osób uprawnionych – przeprowadzone postępowanie spadkowe. Dokumenty do wglądu: • Dowód tożsamości
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: - w ciągu miesiąca od daty złożenia podania i załączników,
- w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podania w przypadku konieczności powołania rzeczoznawcy majątkowego
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345