Nazwa usługi: USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MILICKIEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o ustanowienie trwałego zarządu (wnioski mogą składać samorządowe jednostki organizacyjne Powiatu Milickiego) Dokumenty do wglądu: • Wyciąg ze statutu jednostki, określający zakres jej działania.
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: - jeden miesiąc,
- dwa miesiące w przypadku konieczności sporządzenia operatu szacunkowego i uzyskanie zgody Rady Powiatu
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298