Nazwa usługi: Zamiana pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1874