Nazwa usługi: POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2007 r. NR VII/55/2007
Ustawa
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 113, z późn. zm.)
- Art. 12, pkt. 11
- Art. 40, ust. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r., Nr 219, poz. 1706, z późn. zm.)
- Art. 72, ust. 1
- Art. 72, ust. 4
- Art. 91b, pkt. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Brak.
     
  Czas realizacji: Komisja zbiera się raz do roku: grudzień.
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2345