Nazwa usługi: UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATOSKIE PRZY ZABYTKU
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Rady Powiatu w Miliczu z dnia 15 września 2006 r. Nr XXXIII/227/2006
Ustawa
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
- Art. 81, ust. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Brak.
     
  Czas realizacji: Składanie wniosku do 31 marca każdego roku.
  Wybór wniosku i przyznanie dotacji celowej – zgodnie z dokumentacją konkursową.
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2298