Nazwa usługi: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA ODPADÓW (obejmująca odzysk lub unieszkodliwianie)
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701, z późn. zm.)
- Art. 41, ust. 1 i 2
- Art. 42, ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Załącznik 1 i Załącznik 2 + dokumenty wymienione w załącznikach
   
Opłaty: Opłata za wydanie zezwolenia wynosi - 616,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Załącznik część III pkt 43 c ppkt. b).

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłaty należy wnosić na konto:
Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
nr konta: 61958200002000000003580008
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca; w sprawach skomplikowanych zgodnie z KPA 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345