Nazwa usługi: USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Brak
     
  Czas realizacji: - jeden miesiąc,
  - dwa miesiące w przypadku konieczności sporządzenia operatu szacunkowego i uzyskanie zgody Wojewody Dolnośląskiego,
     
  Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1873