Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Dział II: rozdział 1, rozdział 3 oraz rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: w ciągu miesiąca od daty złożenia podania
     
  Tryb odwoławczy: nie dotyczy
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2345