Lista spraw

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE: GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE, KRAJOWE Z NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ PODZIAŁ ZOSTAŁ WYKONANY NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA I KTÓRE PRZECHODZĄ Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ W/W

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MILICKIEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE INFORMACJI O ULGACH I UPRAWNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ I KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH, EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB O ZGŁOSZENIU UTWORZENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników