Lista spraw

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO KRAJU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2015-02-23

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12  

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZWROT BUDYNKÓW OSOBIE, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA ZA EMERYTURĘ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zwrot działki dożywotniego użytkowania przyznanej na podstawie decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę na rzecz zstępnego osób uprawnionych

Wymagane wnioski: Podanie o zwrot działki dożywotniego użytkowania złożone przez zstępnego uprawnionego, Wymagane załączniki:
- Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę,
- Akt zgonu uprawnionych,
- Akt urodzenia wn...

wyników