Lista spraw

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników