Lista spraw

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wymagane dokumenty: Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód rejestracyjny (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał);
3. tablice rejestracyjne (oryginał).

Dokumenty do wglądu: Dowód...

Kierowanie na nabicie numeru VIN nadwozia podwozia ramy

Wymagane dokumenty: wniosek o nabicie numeru, pełnomocnictwo/upoważnienie Wymagane załączniki:
1. Dokument potwierdzający własność pojazdu (dowód rejestracyjny),
2. Właściwe dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np....

Kierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Wymagane dokumenty: wniosek na dorobienie tabliczki, pełnomocnictwo/upowaznienieWymagane załączniki: zaświadczenie wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów  o braku lub zniszczeniu tabliczki znamionowejDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty:
opłata ...

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wymagane dokumenty:
 wniosek
 oświadczenie 2
 oswiadczenie 1
 wykaz pojazdów

Wymagane załączniki:
1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (...

Naniesienie adnotacji hak/gaz/vat w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty: wniosek hak, gaz, VAT, pełnomocnictwp/upowaznienieWymagane załączniki:
1.  dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (oryginał);
2.  karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał);
3.  w przypadku adnotacji gaz rachunek lub fak...

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy-starego/papierowego na nowe

Wymagane dokumenty: Należy wypełnić wniosek - punkt: A,B,C (lit.d),F,G.Wymagane załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi...

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo / upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. wyciąg ze ...

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego za granicą

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazduWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli pojazd był zarejestrowany (oryginał);
3. zaświadczenie o p...

Przekazanie dokumentów do WORD-u

Wymagane dokumenty: WniosekWymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty: Brak

Przerejestrowanie pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. dowód rejest...

wyników