Lista spraw

ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZGADNIANIE UROCZYSTOŚCI I IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM/ŚWIECKIM NA DROGACH POWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12